Spel HPBG

Spelinformation Holiday Paintball Biggame

OBS! Speltiderna kommer att hållas, (vi kan inte vänta in spelare).
Det enda som kan fördröja spelet är tekniska problem som kan uppstå från arrangörens sida. 

RADIOKANALER.
Kanal 1 = Arrangörskanal. Får endast användas av arrangörer.
Kanal 2 = Huvudkanal för blått lag.
Kanal 3 = Huvudkanal för rött lag.

13/7 lördag

Genomgång kl 09:30 av diverse information och spel samt hyrutrustningen.

Spel 1 lördag   
10:00 – 11:30
Röd Respawn A - HQ D2
Blå Respawn B - HQ C5
Uppdrag:
Spräng motståndarnas HQ (BOX med 5 min bombtid) / 15poäng
BOX med 1poäng/min
Fort B3
Fort D3
Fort F3
(Vikingar finns från start i dessa fort)

Spel 2 lördag
12:00 – 13:30
Blå Respawn A - HQ D2
Röd Respawn B - HQ C5
Uppdrag:
Spräng motståndarnas HQ (BOX med 5 min bombtid) / 15poäng
BOX med 1poäng/min
Fort B3
Fort D3
Fort F3
(Vikingar finns från start i dessa fort)

Lunch

Spel 3 lördag
14:30 – 15:30
Röd Respawn A
Blå Respawn B
(Vikingar startar i respawn X)
Uppdrag:
Transportera SUMO till respawn X för att hämta en kubiktank som ska transporteras tillbaka till respawn. / 15poäng
(SUMO får endast gå och måste vidröras för att få förflytta sig)

Vikinghunting.
(Vikingar med poängkort, kortet lämnas till den som skjuter ut vikingen, dessa lämnas in till spelledningen)

Spel 4 lördag
17:00 – 18:00
Blå Respawn A - HQ D2
Röd Respawn B - HQ C5
Uppdrag:
Polettspel
Motståndaren HQ - 3 poäng/polett
Fort D3 - 1 poäng/polett

VIKING HILL G5 - Det lag som har vikinghill vid spelets slut vinner. / 15poäng.
(Kl 17:40 töms Vikinghill - G5 och vikingar tar över)

Matförsäljning
17:30 - 19:00 

 

14/7 söndag Walkon

På söndagen kör vi walkonspel och favorit i repris från lördage.

Vi spel fram till ca 16:00.

Spelgenomgång
10:00

Spelstart
10:30
Röd Respawn A
Blå Respawn B

Regler & säkerhet & Spelförståelse:

Åldersgräns: 18 år , men det går bra med målsmans skriftliga tillstånd. 

Chroning: (Mätning utgångshastighet, vi har personal vid chroning och hjälper dig om du inte kan). Du ska vara färdig chronad vid ingång till banan med max 300fps. Ingen justering vid ingången utan den får ni göra vid chronostationen. Har ni över 300fps vid ingång får ni gå tillbaka till chronostationen och justera. Blir man tagen på banan med över 300 fps i flygande chroning av domare, så blir man avstängd för spel i 30 min. 

Boll: (Fieldpaint only) Endast boll som säljs på plats är godkänd. Blir man tagen med fel boll så blir man avstängd och blir utesluten för spel resten av helgen. Ingen avgift betalas tillbaka. 

Mask: Det är strängt förbjudet att ta av sig masken på banan. Sker detta får laget 50 minuspoäng samt avstängd för spel i 30 min. Endast godkända masker är tillåtna. Firemods: Helauto, burst, ramping, allt är tillåtet.

Guille suit: får användas MEN alla träffar gills då, (även om bollen inte går sönder.

Pyroteknik: Måste godkännas av arrangörerna, 18 års åldersgräns för användning av pyroteknik, användaren är personligt ansvarig. Den som använder pyroteknik måste visuellt se och kontollera placeringen av pyro, den får inte finnas risk för personskada. Pyroteknik kan förbjudas vid t.ex brandrisk, etc. 

Pippåse: Är ett måste när du inte spelar. Utan pippåse får du en varning. Pipplugg är ej tillåtet. 

Provskjutning: Med boll sker endast på anvisad plats. Provskjutning med endast luft sker med pippåsen på. 

Träff: Endast boll som går sönder på dig eller din utrustning räknas som en giltig träff. Är du osäker frågar du närmsta spelare/domare. 

Wipe: (dvs, fusk bortorkning av färgträff)= hemgång, inga konstigheter. Ingen avgift betalas tillbaka. 

Respawn: Är platsen du går till när du blivit träffad, här släpps spelare ut var 5 minut. Båda lagen har varsin respawn med safezone. Färgträffar måste alltid torkas bort innan man går ut från respawn. Påträffas någon spelandes med färgträff så skickas man till respawn.

Respawn X : Detta är en respawn som kan övertas av båda lagen. En flagga som är märkt X finns ca 100m från respawn. Den flagga som är hissad i top får användas av laget med den färgen.

Fordon: Fordon på banan går ej att ta ur spel, Det är förbjudet att: 
• medvetet skjuta på fönster och speglar. 
• befinna sig framför ett fordon med motorn igång. 
• försöka hindra fordonet att ta sig fram. 

BOX: LiveXgame
• Poäng - boxen tas över och poäng börjar räknas till laget genom att trycka på sin knapp med lagfärg, blå/röd.
• Bomb - bomtiden startar och pausar när laget trycker på sin knapp med lagfärg, blå/röd.

Vikingar: Spelar efter samma reglar som alla andra, dom tillhör inte något lag och får sina uppgifter av spelledaren.
Dessa spelar märks ut med gula band.